Privacybeleid

EM Sport- en Ontspanningsmassage Privacy Verklaring

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

1 EM Sport- en Ontspanningsmassage

Je leest op dit moment de privacy verklaring van EM Sport- en Ontspanningsmassage. EM Sport- en Ontspanningsmassage is een praktijk voor massagebehandelingen, blessurepreventie, hersteltraining en dergelijke. De behandelingen vinden plaats in onze praktijk, en op locatie, bij je thuis of bij je (sport)evenement of bedrijf. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door EM Sport- en Ontspanningsmassage verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door EM Sport- en Ontspanningsmassage, neem dan gerust contact op! privacy@emsportmassage.nl | 06 82797255 | Everhard van Bronkhorststraat 3 |  7412 DL | Deventer | KVK Nr. 67337317 | EM Sport- en Ontspanningsmassage is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Erik Martin Meester.

2. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door EM Sport- en Ontspanningsmassage. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

EM Sport- en Ontspanningsmassage stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van EM Sport- en Ontspanningsmassage. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

02. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met EM Sport- en Ontspanningsmassage via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

03. Analytics

De website van EM Sport- en Ontspanningsmassage verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

3 Ontvangers

De gegevens die EM Sport- en Ontspanningsmassage ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

02. KPN

De e-mail van EM Sport- en Ontspanningsmassage wordt gehost bij KPN Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van KPN

03. TransIP

De website en back-ups van de website worden gehost bij TransIP. Gegevens die jij achterlaat op de website van EM Sport- en Ontspanningsmassage zijn op de servers van TransIP opgeslagen.

04. Bookly

De website maakt gebruik van de online- boekings applicatie/ WordPress plugin van Bookly. Gegevens die nodig zijn voor de boeking of contact daarover, worden op de server van Bookly opgeslagen.

05. Google

EM Sportmassage gebruikt functionele en analytische cookies van Google. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het bijhouden van de bezoekersaantallen, gemiddelde sessieduur en t.b.v. de afspraken module. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

4 Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door EM Sport- en Ontspanningsmassage, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

5 Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar  privacy@emsportmassage.nl

01. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met EM Sport- en Ontspanningsmassage via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

02. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5 Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door EM Sport- en Ontspanningsmassage of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar EM Sport- en Ontspanningsmassage. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van EM Sport- en Ontspanningsmassage prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Daarnaast is het domein van EM Sport- en Ontspanningsmassage ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

6 Jouw rechten

01. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij EM Sport- en Ontspanningsmassage vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met EM Sport- en Ontspanningsmassage. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door EM Sport- en Ontspanningsmassage. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij EM Sport- en Ontspanningsmassage opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient EM Sport- en Ontspanningsmassage al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij EM Sport- en Ontspanningsmassage vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat EM Sport- en Ontspanningsmassage niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat EM Sport- en Ontspanningsmassage jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@emsportmassage.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

7 Plichten

EM Sport- en Ontspanningsmassage verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van massagediensten, cadeaubonnen of producten van EM Sport- en Ontspanningsmassage via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan EM Sport- en Ontspanningsmassage de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met EM Sport- en Ontspanningsmassage met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

EM Sport- en Ontspanningsmassage behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer EM Sport- en Ontspanningsmassage dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van EM Sport- en Ontspanningsmassage te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

privacy@emsportmassage.nl 06 82797255 | Everhard van Bronkhorststraat 3 |  7412 DL | Deventer | KVK Nr. 67337317 |